De Navigatormethode

Een slimme en simpele manier van werken voor medezeggenschappers

Welkom bij de Navigator werkmethode van de ondernemingsraad en PVT®

De Navigator werkmethode is een slimme en simpele manier van werken voor een OR gericht op een goede vertegenwoordiging van de achterban en werkelijke invloed op te nemen besluiten van het management.

Er wordt snelheid mee gemaakt en de Navigator maakt ook een einde aan het eeuwige vragen stellen.  Medezeggenschap wordt weer leuk, ook voor de bestuurder die samenwerking en draagvlak zoekt.

De methode is ontwikkeld op verzoek en met financiële steun van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

logo_navigatormethode

Eindelijk beïnvloeden van besluiten én vertegenwoordiging van de achterban

Maak in één dagdeel kennis met de methode of lees eerst het Methodeboek

Om zelf kennis te maken met de vanzelfsprekendheid van de Navigator werkwijze kunt u het best voor € 10 een exemplaar van het Methodeboek  lezen waarin de manier van werken stap voor stap staat beschreven en toegelicht. Of download de eerste druk van het methodeboek in pdf-formaat.
Wilt u meteen de gehele OR (of PVT) laten kennismaken schrijf u dan in voor een introductiedagdeel waar een van onze licentiehouders u door de methode voert en deze toepast op een door uzelf aan te dragen casus. Kosten € 130.

Uitgangspunten van de Navigator

  1. Niet vragen maar vinden. Het werk begint met het vormen van een eerste voorlopige mening waarmee u het gesprek met zowel de bestuurder als de betrokken collega's aangaat.
  2. Niet wachten maar doen. U heeft de bestuurder niet nodig om met een onderwerp aan de slag te gaan, invloed uit te oefenen op de besluitvorming en uw achterban daarin mee te nemen.
  3. Niet de regels maar de inhoud. Niet de wet of cao bepalen of een ontwikkeling uw aandacht krijgt, maar uw eigen oordeel over het belang ervan.
methodeboek